Nový školní rok 2017/2018

Po dobu podzimních prázdnin bude Mateřská škola uzavřena, viz. oznámení o uzavření 2017 prázdniny Mateřská škola Pečice.doc (31232)

26,27.10.2017

 


Zápis do MŠ Pečice

Příjem žádostí o umístění dětí (zápis) do Mateřské školy Pečice.

Mateřská škola Pečice, okres Příbram, je předškolní vzdělávací zařízení, má kapacitu 25 dětí .

Dne 3.5.2017 můžete v Mateřské škole Pečice, okres Příbram podat žádost o umístění dítěte v této MŠ pro školní rok 2017-2018, zapsány musí být všechny děti, které během tohoto školního roku nastoupí do MŠ.

Vzdělávací program této mateřské školy:

„Barevný rok s Krtečkem“

- zabezpečuje cílenou přípravu na vstup do ZŠ, přispívá k rozvoji řeči a rozvoji  grafomotorických schopností dětí jako přípravu ke čtení a psaní.

  • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
  • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
  • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte
  • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
  • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
  • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
  • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

Děti navštěvují dle zájmu plavecký výcvik a solnou jeskyni, divadelní představení a dětské centrum Šneček a další jiné akce školy např. tvořivé odpoledne, Noc v MŠ, Vynášení Moreny, Pálení čarodějnic apod.

Mateřská škola Pečice nabízí dětem hezký interiér, velkou zahradu, zajímavé hračky, nový nábytek.

Péče o děti je odborná, jak po stránce pedagogické, tak zdravotní. Vzhledem k malému počtu dětí se věnujeme dětem individuálně a nabízíme vhodné didaktické pomůcky pro rozvoj řeči, grafomotoriky, matematických představ.

Školu si můžete nezávazně prohlédnout, informovat se o programu školy, tel. 318694287, www.mspecice.webnode.cz

K zápisu budete potřebovat rodný list dítěte, občanský průkaz, žádost o přijetí, evidenční list s vyjádřením pediatra o zdravotním stavu dítěte a jeho očkování (tiskopisy je možno vyzvednout v MŠ, či na webových stránkách MŠ Pečice).

Zapsány mohou být děti, které  do srpna 2016 dovrší 2 let věku a jsou schopné přizpůsobit se režimu školy - adaptační program, ředitelka Mateřské školy Pečice rozhodne podle ustanovení § 34 ost.4, § 165 odst. 2 písm.b) a § 183 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a jeho novely č.472/2011Sb., a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád.

Adaptační program.docx

Těšíme se na Vaši návštěvu.


Celé Česko čte dětem

Mateřská škola Pečice je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Více informací o tomto projektu se dozvíte zde:

https://www.email.cz/download/i/TWWtacP92i1mQVchAhveD9gJ74vJyf_dtMemL0xaH6LuYx7eiuCu8urZLOP2ZThvM_FE-z0/logo%2520hranat-R.jpg


Kontakt

Mateřská škola Pečice

Pečice 83
262 31 Milín

Provozní doba MŠ:
po-pá 7:15-15:30


Tel: 318 694 287