Prostorové podmínky školy

Škola má dostatečně velké prostory a takové věcné uspořádání, které zcela vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí.

 

 • Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení jsou přizpůsobeny požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.
   
 • Vybavení hračkami, pomůckami, materiálem a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Toto vybavení bude obnovováno a doplňováno na základě rozpočtových ukazatelů, které škola obdrží od zřizovatele a dle dalších možností sponzorských darů. Podstatná část hraček a pomůcek je umístěna tak, aby si je mohly děti samy brát a ukládat.
   
 • Děti se svými výtvarnými prácemi podílejí na výzdobě školy.
   
 • Na budovu školy bezprostředně navazuje školní zahrada. Prostory zahrady vyhovují požadavkům na rozmanité pohybové a další aktivity.
   
 • Prostory školy vnitřní i vnější splňují hygienické a bezpečnostní normy.
   
 • Celkově technický stav budovy vyhovuje funkci předškolního zařízení.

Životospráva

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku. Je zaveden pitný režim během činností dětí, dle individuální potřeby.
   

 • Je zajištěn pravidelný denní rytmus, který je pružný a reaguje na potřeby dětí a aktuální situace.
   

 • Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku a mají dostatek volného pohybu nejen venku, ale i v interiéru.
   

 • V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity. Ve třídě mají možnost relaxace, pro zlepšení relaxace byl zřízen relaxační kout.
   

 • Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku dětí. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen náhradní klidový program.


Kontakt

Mateřská škola Pečice

Pečice 83
262 31 Milín

Provozní doba MŠ
Po-Pá 6:30 - 16:30


Tel: 318 694 287
Mob: 724 415 450